વર્ષનું બીજું ચંદ્રગ્રહણ ૫ જુન ના દિવસે છે. આ દિવસે ભૂલથી પણ આ કામ ના કરો.

જૂન મહિનો ચાલુ થઇ ગયો છે. એમાં પણ ખગોળશાસ્ત્રીય ઘટનાઓ માટે આ મહિનો ખૂબ જ વિશેષ છે. આ મહિનામાં 2 ગ્રહણ પણ થવા જઈ રહ્યા છે. ગ્રહણ વિશે અનેક પ્રકારની…

error: Content is protected !!